Elavtal vid flytt

Planerar du att flytta och är osäker hur du ska göra med ditt elavtal? Vi guidar dig rätt och visar våra bästa tips inför en flytt.

Flytta eller säga upp elavtal vid flytt

Inför en flytt är det ett perfekt tillfälle att se över sitt elavtal eftersom man i samband med flytten oavsett behöver teckna ett nytt elavtal. Du säger upp ditt elavtal enklast genom att kontakta ditt elbolags kundtjänst på mail eller telefon. Innan du kontaktar kundtjänsten, ta fram ditt anläggnings-ID för att underlätta uppsägningen.

Det är möjligt att teckna ett nytt elavtal till din nya adress hos ditt nuvarande elbolag. Däremot rekommenderar vi att du gör en jämförelse mellan flera olika elbolag innan du gör ett val.

Tips: Om du planerar att säga upp ditt elavtal i samband med en flytt rekommenderar vi att du kontaktar ditt elbolag i god tid, gärna 3 – 4 veckor innan flyttdagen. De flesta elbolag har en uppsägningstid.

Byta elbolag och teckna nytt elavtal vid flytt

I samband med flytten är det en god idé att se över sitt elpris och eventuellt byta elbolag. Se över vilken typ av elavtal du har i dagsläget. De två vanligaste avtalsformerna är fast respektive rörligt elpris. Fast elpris innebär att du binder elpriset under hela avtalsperioden, vanligtvis under 12 eller 24 månader. Med ett rörligt elpris får du ett elpris som följer spotprisets utveckling på elbörsen Nord Pool, vilket innebär att ditt elpris kommer variera under året.

Tips: Vi rekommenderar att du väljer ett rörligt elpris eftersom det historiskt sett har gett lägst elpris över en längre tid. När det kommer till elavtal med rörligt elpris är det viktigt att jämföra både påslaget på inköpspriset och den fasta månadsavgiften.

Jämför elavtal inför din flytt

Med vår jämförelsetjänst är det enkelt att hitta det billigaste elavtalet med rörligt elpris baserat på din årsförbrukning av el. Vi jämför endast elbolag som erbjuder rabatt till nya kunder.

Årlig elanvändning:
  • Filter
  • Timmes-mätning
Se fler elbolag

  • Ditt beräknade elpris baseras på det genomsnittliga spotpriset under januari – juni i elområde SE3 (0,868 kr/kWh inkl. moms).
  • Alla redovisade påslag, avgifter och elpriser är inklusive moms.
  • Påslaget inkluderar samtliga rörliga påslag inklusive elcertifikat. 
  • Tänk på att det beräknade elpriset är ett jämförelsepris och att ditt framtida elpris kan bli högre eller lägre beroende på ditt elområde, framtida spotpriser och eventuellt volympåslag.
  • Eventuell rabatt som enbart gäller undet det första året som kund är inte medräknat i det totala elpriset. 

Glöm inte säga upp elnätsavtalet

Kom ihåg att du även måste säga upp elnätsavtalet som du har tecknat med din nätägare. Kontrollera vem som äger elnätet på din nya adress och kontakta din nya nätägare för att teckna ett nytt elnätsavtal. Tänk på att du inte kan välja nätägare, endast elhandelsleverantör.

Tips: Kontakta din nätägare i god tid inför flyttdagen, helst cirka 4 veckor innan.

Vanliga frågor

Måste jag säga upp mitt elavtal inför en flytt?

Ja, du måste göra ett aktivt val inför din flytt. Kontakta ditt elbolag i god tid eftersom de flesta elbolag har en uppsägningstid.

Om du är nöjd med ditt befintliga elavtal kan du i regel flytta med elavtalet till din nya adress genom att säga upp ditt befintliga elavtal och teckna ett nytt till din nya adress med samma avtalsvillkor. Kontakta ditt elbolag för att undersöka denna möjlighet.

Om du inte är nöjd med ditt befintliga elavtal rekommenderar vi att du passar på och byter elbolag i samband med flytten. Använd vår jämförelsetjänst för att hitta det billigaste elavtalet med nykundsrabatt baserat på din elförbrukning.

Är det en smart idé att byta elbolag i samband med flytt?

Ja, det är oftast en god idé att byta elbolag och teckna ett billigare elavtal i samband med flytten, eftersom du oavsett måste säga upp ditt befintliga elavtal.

Tips: Välj ett elbolag med nykundsrabatt om du väljer att byta elbolag. Det är inte ovanligt att elbolag bjuder på den fasta avgiften under 6 – 12 månader till nya kunder.

Hur säger jag upp mitt elavtal i samband med flytt?

Det är enkelt att säga upp ett elavtal. Allt du behöver göra är att kontakta ditt nuvarande elbolag på telefon eller via e-post. Förbered dig genom att ta fram en gammal faktura, då du på denna hittar ditt kundnummer och anläggnings-ID.

Tips: Kontakta ditt nuvarande elbolag i god tid inför ditt flyttdatum eftersom de flesta elbolag har en uppsägningstid.

Har jag alltid rätt att säga upp mitt elavtal vid en flytt?

Ja, vid en flytt har du alltid möjligheten att säga upp ditt befintliga elavtal utan några tillkommande straff- eller brytavgifter. Detta gäller oavsett om du har valt en fast elpris med lång bindningstid.

Kan jag flytta med mitt nuvarande elavtal vid en flytt?

Ja, de flesta elbolagen erbjuder möjligheten att flytta med elavtalet till din nya adress. I samband med detta sägs ditt befintliga elavtal upp och ett nytt elavtal tecknas på din nya adress med samma villkor. Observera dock att det inte alltid är möjligt att få samma prisvillkor, exempelvis om du har ett bundet elpris sedan tidigare. Vi rekommenderar däremot att du jämför och eventuellt byter elbolag i samband med flytten, för att exempelvis ta del av alla nykundsrabatter som elbolagen erbjuder.

Tänk på att du inte kan flytta med ditt elnätsavtal. Du måste säga upp ditt befintliga elnätsavtal genom att kontakta din nätägare. Du behöver även kontakta din nya nätägare som äger elnätet på din nya adress och teckna ett nytt elnätsavtal.