Fast elpris

Bundet elpris 

Med ett bundet elpris betalar du lika mycket per kilowattimme under hela bindningstiden. Du vet därmed i förväg vad elen kommer kosta under en period på exempelvis 12 eller 24 månader. Ett elavtal med bundet elpris passar dig som inte vill följa elprisets variation under året.

Högre risk för elhandelsbolaget 

Ett fast elpris innebär att elbolaget tar en risk, vilket elhandelsbolaget kompenserar för genom att erbjuda ett något högre elpris. Risken för elhandelsbolaget är att elpriset kommer bli oväntat högt på grund av exempelvis oplanerat underhåll av kärnkraftsreaktorer, ovanligt lite nederbörd som leder till tomma vattenmagasin eller politiska beslut.

Historiskt sett har det alltid lönat sig att teckna ett elavtal med rörligt elpris sett över en längre period.

29 % har fast elpris i Sverige 

Elhandelsavtal med fast elpris är den näst populäraste avtalsformen i Sverige efter rörligt elpris. Enligt senaste statistiken från SCB (november, 2019) har 29 % av svenska hushållen ett fast elhandelsavtal, till skillnad från 50 % av hushållen som har ett rörligt elhandelsavtal. Resterande 21 % har antingen ett mix-avtal (delvis bundet) eller ett anvisningsavtal.

Din månadskostnad 

Även om du tecknar ett elhandelsavtal mest bundet elpris kommer din månadskostnad variera beroende din elanvändning.

Prisexempel: En familj som bor i en villa har ett fast elavtal hos Fortum med elpriset bundet till 51,33 öre/kWh inkl. moms under 12 månader. En fast avgift tillkommer på 42 kr per månad inkl. moms. Under en månad använder familjen 400 kWh. 

 

Månadskostnaden blir därmed 0,5133 kr/kWh x 400 kWh + 42 kr = 247,32 kr inkl. moms.

Tänk på att det även tillkommer en kostnad för att transportera elen till ditt hem, den så kallade nätavgiften som faktureras av nätägaren på din ort. Nätavgiften kostar cirka 40 – 80 öre/kWh inkl. moms och fasta avgifter. Förutom nätavgiften och elhandelskostnaden tillkommer en energiskatt på 35,3 öre/kWh exkl. moms. Energiskatten faktureras av din nätägare.

Vanliga frågor

Hur lång är bindningstiden?

Du väljer själv din bindningstid. Valet av bindningstider skiljer sig mellan olika elhandelleverantörer, men varierar oftast mellan 6 månader och 5 år.

Kan elpriset variera med bundet elavtal?

Elpriset (kr/kWh) varierar inte om du binder ditt elpris. Däremot kommer din totala kostnad att variera på grund av din elanvändnings variation. 

Kommer elbolaget påminna mig inför utgångsdatumet?

Ja, elhandelsbolaget är skyldig att påminna dig om att ditt fasta elavtal löper ut senast 60 dagar innan utgångsdatumet. 

Kan jag byta från fast till rörligt elavtal?

Nej, med ett fast elpris kan du inte ändra din avtalsform under avtalsperioden som ofta är 12, 24 eller 36 månader. Om du däremot tecknar ett rörligt elavtal kan du i regel byta till ett fast elavtal utan några extra kostnader.

Slutsats

Elavtal med fast elpris passar dig som prioriterar en låg risk och som vill veta vad elen kommer kosta i förväg.

Fördelar

P

Du betalar samma elpris under en bestämd period, oavsett hur mycket elpriset går upp.

P

Om du värmer ditt hus med elvärme riskerar du inte att få en oväntad utgift om elpriset går upp en kall månad.

Nackdelar

O

Elavtal med fast elpris har historiskt sett varit dyrare än rörligt elpris över en längre period.

O

Du kan inte byta avtalsform under avtalstiden som ofta är mellan 12 – 36 månader.

Populärt elavtal med fast elpris