Elavtal hos Telge Energi

TelgeEnergi har sedan starten 2008 erbjudit elavtal med förnybar el från förnyelsebara energikällor. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna ett elhandelsavtal hos Telge Energi.

Elavtal med 100 % förnybar el

När du tecknar ett elavtal hos Telge Energi ingår alltid ursprungsmärkt el från en blandning av solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Elavtal med rörligt elpris

Med ett rörligt elpris varierar elpriset varje timme utifrån marknadspriset på elbörsen Nord Pool. Under de senaste tre åren, 2017 Р2019, har elpriset varierat i intervallet 26 Р57 öre/kWh. Under våren 2020 har det varit historiskt låga elpriser, exempelvis 9,8 öre/kWh under april och 13,5 öre/kWh under maj (elområde SE3).

Elavtal med rörligt elpris har historiskt sett varit det billigaste alternativet. Däremot får du räkna med att din elkostnad kommer variera varje månad, vilket är viktigt att veta i förväg om man exempelvis har ett eluppvärmt hus som använder mycket el.

Det rörliga elavtalet har en månadsavgift på 49 kr inkl. moms. Däremot specificerar inte Telge Energi hur stort påslaget är. Påslaget ersätter Telge Energi för bland annat inköp av elcertifikat, ursprungsmärkning samt avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool. Påslaget kan även innehålla en viss vinstmarginal, därför är det extra viktigt att jämföra påslaget på elavtal med rörligt pris.

Elavtal med fast elpris

Med ett fast elpris betalar du lika mycket per kilowattimme under hela avtalsperioden. Hos Telge Energi kan välja en bindningstid på 1, 2 eller 3 år.

Fast elpris passar dig som inte vill följa svängningarna på elbörsen Nord Pool och som vill ha ett tryggt elpris. 

Prisexempel (2020-01-01): Bind elpriset under 1 år till 66,50 öre/kWh inkl. moms. En månadsavgift på 49 kr tillkommer.

 

Jämförelsepris

2 000 kWh: 95,90 öre/kWh inkl. moms.

20 000 kWh: 69,44 öre/kWh inkl. moms.

Högst ansedda energibolaget 2019

I Kantar Sifos senaste undersökning av Anseendeindex utsågs Telge Energi som Sveriges högst ansedda energibolag 2019.

Om Telge Energi

Telge Energi AB har sedan starten 2008 erbjudit både privatkunder och små och medelstora företag elavtal med en tydlig hållbarhetsprofil. I dag har Telge Energi cirka 80 anställda och säljer förutom elhandelsavtal även pellets och solcellsanläggningar.

Telge Energi är ett dotterbolag till Telgekoncernen som ägs av Södertälje kommun.

Bästa alternativen 2020

Om du är intresserad av ett rörligt elavtal är elbolaget Skellefteå Kraft ett omtyckt alternativ. Skellefteå Kraft utsågs som elhandelsbolaget med högst kundnöjdhet i hela elhandelsbranschen 2019 av Svenskt Kvalitetsindex. Hos Skellefteå Kraft kan du teckna ett rörligt elavtal med ett påslag på 7,5 öre/kWh inkl. moms. I påslaget ingår ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor.

Om du istället är intresserad av ett elavtal med fast elpris är Fortum ett populärt alternativ. Hos Fortum kan du binda elpriset under 6 månader, 1, 2 eller 3 år. Just nu får alla nya kunder som tecknar ett elavtal direkt på deras hemsida 500 kr i rabatt.

Slutsats

Telge Energi är elhandelsbolaget som erbjuder privatkunder och mindre företag att teckna elavtal med 100 % el från förnyelsebara energikällor. 

Fördelar

P

Alla elatval har 100 % ursprungsmärkt el från vindkraft, solkraft och vattenkraft.

Nackdelar

O

Specificerar inte hur stort påslaget är på elavtal med rörligt elpris.

O

Ingen rabatt till nya kunder.