Elavtal hos Telge Energi

TelgeEnergi har sedan starten 2008 erbjudit elavtal med förnybar el från förnyelsebara energikällor. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att teckna ett elhandelsavtal hos Telge Energi.

Elavtal med 100 % förnybar el

När du tecknar ett elavtal hos Telge Energi ingår alltid ursprungsmärkt el från en blandning av solkraft, vindkraft och vattenkraft. All el som säljs är även certifierad enligt miljömärkningen Bra Miljöval.

Under 2022 kan privatkunder välja mellan två olika typer av elavtal:

  • Elavtal med rörligt elpris.
  • Förvaltat elavtal.

Elavtal med rörligt elpris

Med ett rörligt elpris varierar elpriset varje timme utifrån marknadspriset på elbörsen Nord Pool. Under de senaste tre åren, januari 2019 – december 2021, har elpriset i genomsnitt varit 43 öre/kWh (elområde SE3). 

Telge Energi erbjuder ett rörligt elavtal med en månadsavgift på 49 kr inkl. moms. Förutom månadsavgiften tillkommer ett påslag på 5 öre/kWh exkl. moms. Påslaget ersätter Telge Energi för bland annat inköp av ursprungsmärkning samt avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool. Kostnad för elcertifikat ingår i påslaget.

Elavtal med rörligt elpris har historiskt sett varit det billigaste alternativet, åtminstone sett över en längre tid. Däremot får du räkna med att ditt elpris per kWh kommer variera varje månad.

Tryggt elavtal

Telge Energi erbjuder även ett förvaltat elavtal för privatkunder som prioriterar trygghet. Förvaltat elavtal innebär att Telge Energi handlar med prissäkringar för att kontinuerligt säkra upp en andel av elpriset framåt i tiden. Resultatet blir ett mindre voltailt elpris utan höga pristoppar. 

Telge Energis strategi är att säkra upp 100 % av elpriset dagligen för kommande 12 månader. 

Denna avtalsform löper tillsvidare med en uppsägningstid på 6 månader.

Rabatt till nya kunder

Just nu betalar nya kunden ingen månadsavgift det första året, vilket innebär en rabatt på 588 kr inkl. moms. Efter 12 månader återgår månadsavgiften till 49 kr.

Högst ansedda energibolaget 2019

I Kantar Sifos senaste undersökning av Anseendeindex utsågs Telge Energi som Sveriges högst ansedda energibolag 2019.

Om Telge Energi

Telge Energi AB har sedan starten 2008 erbjudit både privatkunder och små och medelstora företag elavtal med en tydlig hållbarhetsprofil. I dag har Telge Energi cirka 80 anställda och säljer förutom elhandelsavtal även pellets och solcellsanläggningar.

Telge Energi är ett dotterbolag till Telgekoncernen som ägs av Södertälje kommun.

Slutsats

Telge Energi är elhandelsbolaget som erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal med 100 % el från förnyelsebara energikällor. Välj mellan ett rörligt elpris som följer prisutvecklingen på Nord Pool och ett fast elpris under 1, 2 eller 3 år. För dig som vill kombinera fördelarna från både rörligt och fast elpris finns möjligheten att teckna mix-elavtalet Vinteravtal.

Just nu betalar nya kunder ingen månadsavgift under 12 månader, vilket innebär en rabatt på 588 kr.

Fördelar

P

100 % ursprungsmärkt el ingår alltid.

P

Nya kunder betalar ingen månadsavgift under 12 månader.

P

Certifierad enligt Schysst elhandel.

P

Högt ansedda energibolaget 2019 enligt Sifo.

P

Erbjuder ett förvaltat elavtal.

Nackdelar

Vanliga frågor

Vad kostar Telge Energis elavtal med rörligt elpris?

Med Telge Energis rörliga elavtal följer ditt elpris utvecklingen på elbörsen Nord Pool. Du betalar inköpspriset samt ett påslag på 4 öre exkl. moms och kostnaden för elcertifikat. Det tillkommer även en fast månadsavgift på 49 kr inkl. moms.

Vad kostar Telge Energis elavtal med fast elpris?

Kostnaden att binda elpriset under 1, 2 respektive 3 år varierar dagligen. Du behöver därmed kolla dagens elpris för de olika bindningstiderna i just ditt elområde på Telge Energis hemsida.

Vad innebär Bra Miljöval?

Oavsett vilket elavtal du väljer ingår Bra Miljöval, en miljömärkning från Naturskyddsföreningen som går längre än enbart ursprungsmärkning. Bra Miljöval ställer hårda krav på produktionsanläggningarna, exempelvis får vindkraftverken inte placeras i känsliga naturområden. En del av kostnaden för miljömärkningen går direkt till en miljöfond som investerar i energieffektivisering och biologisk mångfald.

Hur lång är uppsägningstiden?

Telge Energis elavtal med rörligt elpris har en uppsägningstid på en månad.

Om du väljer ett fast elpris binder du dig att köpa el till ett specifikt pris under en avtalad period på 12, 24 eller 36 månader. Innan avtalet går ut kommer du få ett nytt avtalsförslag.