Elavtal hos OKQ8

Drivmedelsföretaget OKQ8 erbjuder privatkunder över hela Sverige möjligheten att teckna elavtal. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från OKQ8 under 2021.

Fast eller rörligt elpris

OKQ8 erbjuder privatkunder två olika typer av elavtal under 2021:

  • Elavtal med rörligt elpris.
  • Elavtal med fast elpris

Oavsett elavtal ingår ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor.

Elavtal med rörligt elpris

Med elavtalet ”Timpris” får du ett elpris som varierar varje  timme baserat på spotpriserna på Nord Pool. Du får därmed räkna med att elpriset kommer variera under avtalsperioden. Under 2020 var det genomsnittliga inköpspriset på Nord Pool endast 22,1 öre/kWh i genomsnitt (elområde SE3). 

Förutom inköpspriset tillkommer ett påslag som bland annat ersätter OKQ8 för inköp av elcertifikat och ursprungsgarantier. 

Elavtal med fast elpris

Med elavtalet ”Fast elpris” behöver du inte oroa dig för prisutvecklingen på elmarknaden. Elpriset är bundet under hela avtalsperioden på 12, 24 alternativt 36 månader.

Vi rekommenderar dock att du undviker allt för långa avtalsperioder på grund av att du inte kan byta elavtal under bindningstiden. Tänk även på att det historiskt sett oftast har lönat sig att välja rörligt elpris. Vi rekommenderar därmed att du väljer ett rörligt elpris så länge som du kan hantera en oväntad kortvarig prisuppgång på elmarknaden.  

Rabatt till medlemmar

Medlemmar i OKQ8 får en rabatt på elavtalen. För elavtalet med rörligt elpris är rabatten 10 kr lägre månadsavgift, vilket innebär att avgiften blir 49 kr istället för ordinarie 59 kr. För elavtalet med fast elpris får man tillbaka 1 öre/kWh för varje köpt kWh. 

Om OKQ8

OKQ8 är ett av Sveriges större drivmedelsföretag som har 743 stationer över hela landet. OKQ8 erbjuder även produkter till industrier, jordbruk, sjöfart och verkstäder.

Bästa alternativen 2021

Med tanke på att OKQ8 inte erbjuder någon form av nykundsrabatt till nya kunder finns det ett flertal billigare alternativ. Använd vår jämförelsetjänst för elavtal för att endast jämföra elbolag som erbjuder upp till 588 kr i nykundsrabatt till alla nya kunder.

Slutsats

OKQ8 erbjuder privatkunder möjligheten att teckna två olika typer av elavtal under 2021. Välj mellan rörligt elpris respektive fast elpris under 12, 24 alternativt 36 månader. Oavsett avtalsform ingår alltid ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som exempelvis vindkraft och vattenkraft.

Fördelar

P

Rabatt till OKQ8-medlemmar.

P

100 % förnybar el ingår till alla elavtal.

Nackdelar

O

Ingen nykundsrabatt.

Vanliga frågor 

Vad är månadsavgiften?

Månadsavgiften är 59 kr inkl. moms.

Får OKQ8-medlemmar någon rabatt?

Ja, alla som är medlemmar i OKQ8 får rabatt på elavtalen. För elavtalet ”Timpris” är rabatten 10 kr lägre månadsavgift och för elavtalet ”Fast elpris” får man tillbaka 1 öre/kWh för varje använd kWh.

Får nya kunder någon rabatt?

OKQ8 erbjuder inte någon form av nykundsrabatt till nya kunder under 2021. Däremot erbjuder OKQ8 en rabatt till OKQ8-medlemmar.

Vilka typer av elavtal erbjuder OKQ8?

OKQ8 erbjuder  två olika typer av elavtal under 2021, ett elavtal med rörligt elpris ”Timpris” ett elavtal med bundet elpris under 12, 24 alt. 36 månader ”Fast elpris”.