Elavtal hos Göta Energi

Göta Energi erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal med fast alternativt rörligt elpris. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att byta elavtal till Göta Energi.

Elavtal med rörligt elpris

Göta Energi erbjuder privatkunder möjligheten att teckna ett elavtal med rörligt elpris, vilket innebär att elpriset följer marknadspriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. Om du väljer ett rörligt elavtal kan du när som helst välja att byta till ett fast elavtal, utan någon extra avgift.

Det totala påslaget är 3,6 öre/kWh exkl. moms. Detta påslag inkluderar avgiften för elcertifikat på 2,6 öre/kWh. Det totala påslaget inklusive moms är därmed 4,5 öre/kWh. Förutom påslag tillkommer en månadsavgift på 49 kr för dig som använder upp till 5 000 kW/år och 69 kr för dig som använder mer än 5 000 kWh/år

Prisexempel: Marknadspriset är 20 öre/kWh under en månad i elområde SE3 (Stockholm).

 

Ditt elpris blir (20 + 3,6) * 1,25 = 29,5 öre/kWh inkl. moms (exkl. månadsavgiften)

100 % nöjd kundgaranti

Göta Energi har tagit fram en 100 % nöjd  kundgaranti:

  • Göta Energi bjuder på tre månadsavgifter om du blir tvungen att göra något i  bytesprocessen till Göta Energi.
  • Göta Energi bjuder på tre månadsavgifter om du måste vänta mer än 24 timmar på mejlsvar eller mer än 5 minuter i telefonkö.
  • Om ditt elpris visar sig vara dyrare under det första året jämfört mot elbolaget du bytte från kompenserar Göte Energi med mellanskillnaden.

Denna garanti gäller alla privatkunder.

Rent Vatten – 100 % förnybar el

Om du är intresserad av ett endast köpa el från förnyelsebara energikällor erbjuder Göta Energi tillägget Rent Vatten för 29 kr per månad. All el är då ursprungsmärkt el från vattenkraft. Tack vare Göta Energis samarbete med organisationen WaterAid bidrar du även till att fler människor får tillgång till rent vatten.

500 kr i rabatt [mars 2022]

Nya kunder som tecknar ett elavtal med rörligt elpris (SpotOn) på Göta Energis hemsida får just nu 500 kr i rabatt under det första året. Din månatliga faktura kommer därmed med en rabatt på cirka 42 kr under 12 måndader.

Om Göta Energi

Göta Energi är ett elbolag som har nischat in sig mot att erbjuda konkurrenskraftiga elhandelsavtal till företag och privatpersoner i Sverige. Göta Energis kundtjänst har utsetts till Sveriges bästa kundservice i elbranschen under 2015 och 2017 

Slutsats

Göta Energi erbjuder ett av marknadens lägsta elpriser för elavtal med rörligt elpris. Påslaget är endast 3,6 öre/kWh exkl. moms, varav 2,6 öre av dessa är kostnaden för elcertifikat. Nya kunder som tecknar ett rörligt elpris får 500 kr i rabatt fördelat över 12 månader.

Fördelar

P

500 kr i rabatt till nya kunder.

P

Lågt påslag på rörligt elpris.

P

Erbjuder bonussystemet Bonustimmen.

P

Om ditt elpris blir dyrare första året som kund (jämfört mot ditt gamla elbolag) blir du kompenserad för mellanskillnaden.

Nackdelar

O

Månadsavgiften är 69 kr om du använder mer än 5 000 kWh per år.

Vanliga frågor om Göta Energi

Har Göta Energis elavtal någon bindningstid?

Elavtalet med rörligt elpris har en bindningstid på 12 månader. Efter denna tid löper avtalet på tills vidare med en uppsägningstid på 90 dagar.

Elavtalet med fast elpris har en bindningstid på 18 alternativt 30 månader.

Varför måste jag betala för elcertifikat?

Alla konsumenter av el måste betala en avgift för elcertifikat. Elcertifikat är ett stödsystem för att stimulera utbyggnaden av förnyelsebar kraftproduktion som exempelvis vindkraft, solenergi och viss vattenkraft. Elcertifikaten innebär en extra intäkt till producenter av förnybar el.

Göta Energis avgift för elcertifikat omfattar dels inköp och dels administration.

Erbjuds ett elavtal med fast pris på vintern och rörligt på sommaren?

Ja, för dig som vill kombinera fast och rörligt elpris erbjuds avtalet Vintertrygg. Med Vintertrygg betalar du ett fast elpris under oktober – mars.

Det fast elpriset är under 1 oktober 2020 – 31 mars 2021 40,9 öre/kWh exkl. moms i elområde SE1-SE3 och 44,5 öre/kWh inkl. moms i elområde SE4.

Är ett rörligt elpris alltid billigast?

Ja, historiskt sett över en period på flera år har ett rörligt elavtal varit det billigaste alternativet. Däremot kan elpriset gå upp till cirka 50 – 60 öre/kWh i extremfall under vissa månader på grund av exempelvis lite nederbörd som leder till tomma vattenmagasin i vattenkraftverken.

Under 2020 har det lönat sig att teckna elavtal med rörligt pris på grund av de rekordlåga elpriserna som uppstod under våren och sommaren. Exempelvis var elpriser endast 9,8 öre/kWh under april i elområde SE3 (Stockholm).

Erbjuder Göta Energi elavtal till företag?

Göta Energi erbjuder elhandelsavtal till alla typer av företag. Välj mellan ett rörligt elpris, ett fast elpris och två olika typer av portföljförvaltning.

Vad är Göta Energis energimix?

Baserat på Göta Energis totala försäljning av elavtal är andelen förnybart 47 %, andelen kärnkraft 27 % och andelen fossilt 26 %.

Miljöpåverkan 2020:
Koldioxid: 189,6 g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,00079 g/kWH

Hur fungerar bonussystemet Bonustimmen?

För att få ta del av bonusen behöver man aktivera Bonustimmen på Mina Sidor. Samla bonustimmar genom att använda el. Varje dygn har du möjligheten att tjäna in en timmes elanvändning. Under ett år har du därmed möjligheten att samla in 365 timmar med gratis el. Du får tillbaka bonusen som ett avdrag på julis faktura varje år.