Elavtal hos Göta Energi

Göta Energi erbjuder privatkunder möjligheten att teckna elavtal med fast alternativt rörligt elpris. I detta omdöme kan du läsa om alla för- och nackdelar med att byta elavtal till Göta Energi.

Elavtal med rörligt elpris

Göta Energi erbjuder privatkunder möjligheten att teckna ett elavtal med rörligt elpris, vilket innebär att elpriset följer marknadspriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. Om du väljer ett rörligt elavtal kan du när som helst välja att byta till ett fast elavtal, utan någon extra avgift.

Det totala påslaget är 5,1 öre/kWh exkl. moms och inklusive avgift för elcertifikat på 4,1 öre/kWh. Det totala påslaget inklusive moms är därmed 6,4 öre/kWh. Förutom påslag tillkommer en månadsavgift på 49 kr för dig som använder upp till 5 000 kW/år och 69 kr för dig som använder mer än 5 000 kWh/år

Prisexempel: Marknadspriset är 40 öre/kWh under en månad i elområde SE3 (Stockholm).

 

Ditt elpris blir (40 + 5,1) * 1,25 = 56,38 öre/kWh inkl. moms.

 

Jämförspriser:

3 000 kWh: 75,98 öre/kWh inkl. moms.

20 000 kWh: 60,52 öre/kWh inkl. moms.

Elavtal med fast elpris

Med ett fast elpris betalar du samma elpris under hela avtalsperioden. Du kan binda elpris under en period av 18 eller 30 månader. Ett fast elpris passar dig som prioriterar en låg risk och som vill betala samma elpris varje månad under hela avtalsperioden.

Tänk på att det historiskt sett oftast har lönat sig att teckna ett rörligt elavtal.

500 kr nykundsrabatt

Om du tecknar ett elavtal hos Göta Energi får du just nu 500 kr att handla mat för på Hemköp, Willys, Coop eller City Gross. 

100 % nöjd kundgaranti

Göta Energi har tagit fram en 100 % nöjd  kundgaranti:

  • Göta Energi bjuder på tre månadsavgifter om du blir tvungen att göra något i  bytesprocessen till Göta Energi.
  • Göta Energi bjuder på tre månadsavgifter om du måste vänta mer än 24 timmar på mejlsvar eller mer än 5 minuter i telefonkö.
  • Om ditt elpris visar sig vara dyrare under det första året jämfört mot elbolaget du bytte från kompenserar Göte Energi med mellanskillnaden.

Denna garanti gäller alla privatkunder.

Göta Energis energimix 2018

Göta Energi erbjuder inte 100 % el från förnyelsebara energikällor om du inte väljer att teckna tilläggsavtalet Rent Vatten. Under 2018 var 59 % av den totala elförsäljningen ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som vind, sol och vatten.

Miljöpåverkan 2018
Koldioxid (g CO2/kWh): 137,6
Kärnbränsleavfall (g/kWh): 0,00061

Rent Vatten – 100 % förnybar el

Om du är intresserad av ett endast köpa el från förnyelsebara energikällor erbjuder Göta Energi tillägget Rent Vatten för 29 kr per månad. All el är då ursprungsmärkt el från vattenkraft. Tack vare Göta Energis samarbete med organisationen WaterAid bidrar du även till att fler människor får tillgång till rent vatten.

Vanliga frågor

Har elavtalet någon bindningstid?

Elavtalet med rörligt elpris har en bindningstid på 12 månader. Elavtalet med fast elpris har en bindningstid på 18 alternativt 30 månader.

Varför måste jag betala för elcertifikat?

Alla konsumenter av el måste betala en avgift för elcertifikat. Elcertifikat är ett stödsystem för att stimulera utbyggnaden av förnyelsebar kraftproduktion som exempelvis vindkraft, solenergi och viss vattenkraft. Elcertifikaten innebär en extra intäkt till producenter av förnybar el. 

Göta Energis avgift för elcertfikat omfattar inköp, administration och en marginal.

Erbjuds ett elavtal med fast pris på vintern och rörligt på sommaren?

Ja, för dig som vill kombinera fast och rörligt elpris erbjuds avtalet Vintertrygg. Med Vintertrygg betalar du ett fast elpris under oktober – mars.

Det fast elpriset är under 1 oktober 2019 – 31 mars 2020 69,9 kr / kWh inkl. moms i elområde SE1-SE3 och 71,9 kr/kWh inkl. moms i elområde SE4.

Är ett rörligt elavtal alltid billigast?

Ja, historiskt sett har ett rörligt elavtal varit det billigaste alternativet. Däremot kan elpriset variera kraftigt mellan olika månader, i extremfall från cirka 30 öre/kWh upp till cirka 60 öre/kWh.

Erbjuder Göta Energi elavtal till företag?

Göta Energi erbjuder elhandelsavtal till alla typer av företag. Välj mellan ett rörligt elpris, ett fast elpris och två olika typer av portföljförvaltning.

Om Göta Energi

Göta Energi är ett elbolag som har nischat in sig mot att erbjuda konkurrenskraftiga elhandelsavtal till företag och privatpersoner i Sverige. Göta Energis kundtjänst har utsetts till Sveriges bästa kundservice i elbranschen under 2015 och 2017 

Slutsats

Göta Energi erbjuder privatkunder möjligheten att teckna ett elavtal med rörligt eller fast elpris. Om du väljer rörligt elpris kan du när som helst byta till ett fast elpris utan någon extra kostnad. Om du vill köpa ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor kan du köpa till Rent Vatten för 29 kr per månad.

Fördelar

P

Nya kunder får 500 kr att handla mat för.

P

Lågt påslag på rörligt elpris.

P

Om ditt elpris blir dyrare första året som kund (jämfört mot ditt gamla elbolag) blir du kompenserad för mellanskillnaden.

Nackdelar

O

Månadsavgiften är 69 kr om du använder mer än 5 000 kWh per år.