Elavtal hos GNP Energy

Det nordiska elbolaget GNP Energy erbjuder elavtal med både rörligt och fast elpris. I detta omdöme och recension kan du läsa om alla för- och nackdelar med att köpa el från GNP Energy under 2021.

Välj mellan rörligt och fast elpris

GNP Energy erbjuder svenska privatkunder möjligheten att välja mellan ett rörligt och fast elavtal. Oavsett vilket elavtal du väljer är månadsavgiften endast 19 kr inkl. moms.

Rörligt elpris hos GNP Energy

Med ett rörligt elpris följer priset utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Ditt elpris kommer därmed variera varje månad. Under de senaste tre åren (jan 2017 – juni 2020) har elpriset varierat mellan 10 – 57 öre/kWh i genomsnitt mellan olika månader (elområde SE3). Elavtal med rörligt elpris är den billigaste typen av elavtal, åtminstone sett över en längre tidsperiod. 

Förutom inköpspriset tillkommer ett påslag på 12,8 öre/kWh exkl. moms. Påslaget ersätter GNP Energy för att bland annat köpa in elcertifikat och att betala in avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät.

Fast elpris hos GNP Energy

GNP Energy erbjuder även möjligheten att binda elpriset under 3 månader. Fördelen med att binda elpriset är att du vet vad elen kommer kosta under hela avtalsperioden.

Efter tre månader övergår elavtalet till avtalsformen Optimal Förvaltning.

Om GNP Energy

GNP Energy är en nordisk elhandelsleverantör som grundades 2010. Bolaget har 27 medarbetare och bedriver verksamhet i Findland, Norge, Danmark och Sverige.

Populära alternativ 2021

Ett populärt alternativ till GNP Energy är Fortum som är Sverige största elhandelsleverantör. Fortum erbjuder ett rörligt elpris med ett påslag på 5,9 öre/kWh exkl. moms, det vill säga 6,9 öre/kWh lägre än GNP Energy. Hos Fortum har du även möjligheten att binda elpriset under 12 eller 36 månader. Oavsett elavtal ingår alltid ursprungsmärkt fossilfri el. 

Just nu betalar nya kunder ingen månadsavgift första året, vilket innebär en rabatt på 420 kr (oktober, 2021).

Slutsats

GNP Energy erbjuder svenska privatkunder möjligheten att teckna ett elavtal med rörligt elpris som följer prisvariationerna på Nord Pool alternativt ett elavtal med bundet elpris under 3 månader.

Månadsavgiften är 19 kr inkl. moms, vilket är något lägre än de flesta andra elbolag. Däremot är påslaget på inköpspriset (12,8 öre/kWh exkl. moms) betydligt högre än de flesta andra elbolag.

Fördelar

P

Låg månadsavgift på 19 kr.

Nackdelar

O

Ingen rabatt till nya kunder.

O

Högt påslag på inköpspriset jämfört mot andra elbolag.