Billigaste elavtalet 2023

Elavtal med rörligt pris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool har visat sig vara den billigaste typen av elavtal, åtminstone sett över en längre tidsperiod. Nedan finner du tre populära elbolag som erbjuder denna avtalsform i kombination med en rabatt till nya kunder.

Välj din årsförbrukning av el nedan för att hitta elavtalet med lägst elpris per kWh. Observera att det beräknade elpriset är baserat på det genomsnittliga marknadspriset på el under januari – juni 2023 i elområde SE3 (Stockholm), vilket innebär 0,868 kr/kWh inkl. moms. Samtliga priser och avgifter är redovisade inklusive moms.

Årlig elanvändning:
  • Filter
  • Timmes-mätning
Se fler elbolag

  • Tänk på att det beräknade elpriset endast är ett jämförelsepris, vars syfte är att kunna jämföra det totala elpriset mellan olika elbolag. Ditt framtida elpris påverkas av framtida spotpriser på Nord Pool i ditt elområde samt volympåslag.
  • Eventuella kampanjpriser under en inledande period, exempelvis 0 kr i månadsavgift under 6 månader, är inte medräknat i det beräknade elpriset.
  • Elpriser, påslag och avgifter redovisas inklusive moms. 

Så hittar du det billigaste elavtalet

Vi har jämfört elpriserna mellan tre populära elbolag som erbjuder rabatt till alla nya kunder, dessa är Skellefteå Kraft, Fortum och Greenely. Att teckna ett elavtal med nykundsrabatt är ett smart sätt att få det billigaste elpriset. Det är inte ovanligt att elbolag bjuder på alla fasta avgifter under 12 månader, vilket innebär möjligheten att få en rabatt på cirka 400 – 600 kr.

Jämför påslag och fasta avgifter

För att hitta det billigaste elavtalet är det viktigt att jämföra både påslaget och den fasta avgiften. Alla elhandlare tar ut ett påslag på inköpspriset som täcker elhandlarens utgifter för bland annat elcertifikat, ursprungsgarantier och avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät. Påslaget varierar mellan olika elhandlare men ligger ofta i intervallet 4 – 7 öre/kWh exkl. moms.

Förutom påslaget tillkommer i regel en fast månadsavgift på cirka 40 – 70 kr inkl. moms. Tänk på att den fasta avgiften kan utgöra en stor andel av din totala elhandelskostnad om du använder lite el.

Teckna ett rörligt elavtal

Elhandelsbolagen erbjuder flera olika typer av elavtal. De vanligaste avtalsformerna som erbjuds är elavtal med fast respektive rörligt elpris. Elavtal med rörligt elpris följer marknadspriset på elbörsen Nord Pool till skillnad från elavtal med fast elpris där elpriset är bundet under hela avtalsperioden. Historiskt sett har det alltid lönat sig att teckna ett elavtal med rörligt elpris, åtminstone över en längre tidsperiod.

Billiga elavtal hos Fortum

Fortum är en av Sveriges största elhandelsleverantörer med över 900 000 kunder. Hos Fortum är det möjligt att teckna ett elavtal med fast eller rörligt elpris direkt på hemsidan. Påslaget är 8,1 öre/kWh exkl. moms och inkluderar elcertifikat. Oavsett om man väljer fast eller rörligt elpris får alla nya kunder 470 kr i rabatt under det första året, då nya kunder inte behöver betala någon månadsavgift.

Fosslfri el ingår till alla elavtal, vilket innebär att elen kommer från kärnkraft och förnyelsebara energikällor som vindkraft och vattenkraft.

Bäst rabatt hos Skellefteå Kraft

Om du har en hög elanvändning kommer du få den bästa rabatten hos Skellefteå Kraft. Hos Skellefteå Kraft behöver nya kunder inte betala något påslag eller någon fast avgift under 9 månader.

Med en årlig elanvändning på 20 000 kWh blir besparingen från påslaget cirka 1 100 kr. Besparingen från månadsavgiften blir 405 kr. Den totala besparingen under 9 månader blir därmed cirka 1 500 kr.

Lägst påslag hos Greenely

Greenely erbjuder just nu en av marknadens lägsta påslag på endast cirka 2,2 öre/kWh. Detta påslag inkludera kostnaden för elcertifikat och miljömärkningen Bra Miljöval. Månadsavgiften är 69 kr om du betalar månadsvis, däremot 49 kr om du väljer att betala årsvis.

Slutsats

Om du är intresserad av ett så lågt elpris som möjligt över en längre tidsperiod är vår rekommendation att du väljer ett elavtal med rörligt elpris. Greenely erbjuder just nu ett av marknadens billigaste elavtal med tanke på att påslaget på inköpspriset är 2,2 öre/kWh exkl. moms.

Använd vår rabattkod för att spara 414 kr. Gäller endast nya kunder.