Kostnaden att ladda en elbil 2021

Kostnaden att ladda en elbil beror på ett flertal faktorer, bland annat var du väljer att ladda din elbil. De flesta laddar sin elbil hemma, där elpriset och batteriets kapacitet är faktorerna som påverkar kostnaden.

Kostnaden att ladda en elbil hemma

Kostnaden att ladda elbilen hemma beror på två faktorer, ditt elpris och storleken på elbilens batteri. Det är därmed enkelt ett beräkna kostnaden för elbilsladdning genom att multiplicera elpriset (kr/kWh) med batteriets storlek (kWh).

Kostnad för elbilsladdning = Elpris [kr/kWh] x Batteriets kapacitet [kWh]

Kostnaden för en laddbox

En laddbox är en förutsättning för att kunna ladda elbilen hemma på ett säkert sätt. Det finns ett flertal olika leverantörer att välja mellan, men kostnaden uppgår ofta till cirka 15 000 kr inklusive installation.

Batteriets storlek

Vanliga batteristorlekar för elbilar är cirka 40 – 100 kWh. Hybridbilar har en lägre batterikapacitet på cirka 10 – 15 kWh.

Elpriset

Elpriset har en stor påverkan på kostnaden att ladda en elbil. Elpriset varierar mellan olika hushåll beroende på val av elavtal och vilket elnätsbolag som äger elnätet. Det är inte möjligt att välja elnätsbolag i Sverige, däremot elhandelsleverantör.

Elhandelsleverantörerna erbjuder flera olika avtalsformer, varav den populäraste är elavtal med rörligt elpris. Denna avtalsform innebär att du får ett elpris som följer spotpriset på elbören Nord Pool. Under 2020 var det genomsnittliga spotpriset 0,22 kr/kWh exkl. moms i elområde SE3 (Stockholm). Tänk dock på att elnätsavgiften, energiskatt och moms tillkommer.

Den totala kostnaden för 1 kWh uppgår därmed till cirka 1,3 – 2,3 kr/kWh inkl. moms för de flesta elkonsumenter. Det breda intervallet beror på skillnaden mellan olika hushålls elanvändning och de fasta avgifterna hos både elnätsbolaget och elhandelsleverantören.

Shablon elpris: Om du bor i villa eller radhus och använder cirka 10 000 – 20 000 kWh per år kan ett schablonpris på 1,5 kr/kWh inkl. moms användas.

Kostnadsexempel

Kostnadsexempel nedan för olika elbilar baseras på elpriset 1,5 kr per kWh inkl. moms. 

Kostnaden att ladda en Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC 2021

  • Batteristorlek: 80 kWh.
  • Räckvidd: 361 – 419 km (WLTP)
  • Kostnad för full laddning: 120 kr.

Enligt tillverkaren är elanvändningen 2,18 – 2,55 kWh per mil (blandad körning). Vilket innebär en milkostnad på 3,27 – 3,83 kr.

Kostnaden att ladda en Tesla Model 3 Standard Plus 2021

  • Batteristorlek: 54 kWh.
  • Räckvidd: 448 km (WLTP)
  • Kostnad för full laddning: 81 kr.

Kostnaden att ladda en Tesla Model S Performance 2021

  • Batteristorlek: 100 kWh.
  • Räckvidd: 639 km (WLTP)
  • Kostnad för full laddning: 150 kr.

Bästa elavtalet för att ladda elbilen hemma

Det är viktigt att välja rätt avtalsform om man vill ladda sin elbil så billigt som möjligt. Elavtal med rörligt elpris har historiskt sett gett lägst elkostnad över en längre tidsperiod. Eftersom de flesta väljer att ladda sin elbil under natten är det en smart idé att välja ett timmes-mätt elavtal, eftersom spotpriset oftast är lägre på natten när efterfrågan på el sjunker.

Elbolaget Greenely erbjuder ett timmes-mätt elavtal med ett av marknadens lägsta påslag på cirka 2,2 öre/kWh exkl. moms (inkl. elcertifikat och Bra Miljöval). Med Greenely-appen är det möjligt att följa spotpriserna på Nord Pool, vilket innebär att du kan anpassa din elbilsladdning baserat på aktuella spotpriser.

Bränslekostnad jämfört mot bensinbilar

Bränslekostnaden för bensin- och dieselbilar är betydligt högre jämfört mot elbilar. Tänk dock på att elbilar i regel kräver en högre investeringskostnad. Med tanke på att bensin kostar cirka 15 kr per liter och att moderna bensindrivna bilar i snitt drar cirka 0,6 liter per mil, blir bränslekostnaden 9 kr per mil.

Detta kan jämföras mot bränslekostnaden för en elbil som är 3 kr per mil, baserat på en elanvändning på 2 kWh per mil och ett elpris på 1,5 kr/kWh. Om du exempelvis kör 2 000 mil per år blir bränslekostnaden 6 000 kr med en elbil jämfört mot 18 000 kr för en bensindriven bil. Du sparar därmed 12 000 kr per år.

Kostnaden att ladda en elbil på en laddstation

Kostnaden att ladda elbilen på en publik laddstation är i regel betydligt högre jämfört mot att ladda elbilen hemma. Kostnaden kan ofta uppgå till cirka 3 kr per kWh. Däremot har publika laddstationer en högre effekt, vilket innebär att din elbil kan laddas snabbare.

Vanliga frågor

Vad kostar det att ladda en elbil hemma?

Det kostar cirka 80 – 150 kr att ladda en elbil från tomt batteri till fulladdat. Denna kostnad baserat på en batterikapacitet på cirka 50 – 100 kWh och ett elpris på 1,5 kr.

Vad kostar det att ladda en elbil på laddstation?

Priserna varierar mellan olika publika laddstationer, däremot är ett vanligt pris cirka 3 kr/kWh.

Vad påverkar kostnaden att ladda en elbil?

Kostnaden att ladda en elbil påverkas av två faktorer, batteriets storlek och elpriset.

Vilket elavtal ger lägst kostnad för att ladda en elbil?

Elavtal med rörligt elpris som följer marknadspriset (spotpriset) på elbörsen Nord Pool har historiskt sett gett lägst elpris. Vi rekommenderar därmed denna avtalsform om du vill ladda din elbil så billigt som möjligt. Tänk även på att välja ett rörligt elpris med tim-mätning, så att du kan följa spotpriserna ner på timmes-nivå. Du kan då anpassa din elbilsladdning baserat på dygnets spotpriser.