Vilket elbolag är billigast?

Vi har gjort det enkelt för dig som letar efter det billigaste elbolaget 2023. Jämför elpriserna hos fyra populära elbolag som erbjuder elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool. Denna avtalsform har visat sig ge lägst elpris sett över en längre tidsperiod.

Allt du behöver göra är att välja din årsförbrukning av el för att se vilket elbolag som är billigast för just dig. Just nu erbjuder fyra elbolag en rabatt till nya kunder.

Årlig elanvändning:
  • Filter
  • Timmes-mätning
Se fler elbolag

  • Det beräknade elpriset är baserat på det genomsnittspriset på Nord Pool under januari – juni 2023 i elområde SE3 (Stockholm), vilket innebär 0,868 kr/kWh inkl. moms.
  • Samtliga avgifter, påslag och elpriser är redovisade inkl. moms.
  • Påslaget inkluderar samtliga rörliga påslag samt elcertifikat, däremot inte ett eventuellt volympåslag.
  • Eventuella rabatter som enbart gäller under en inledande period är inte med i beräkningen av ditt elpris.

Utmaningen att hitta billiga elbolag

I Sverige finns det drygt 140 olika elhandelsbolag som tillsammans erbjuder tusentals olika typer av elavtal till privatkunder. Det är därmed tidskrävande att jämföra elbolag för att hitta det billigaste. Vi har därför sammanställt populära elbolag med hög kundnöjdhet som erbjuder rabatter till alla nya kunder.

Välj mellan rörligt och fast pris

Oavsett vilket elbolag du väljer är det viktigt att bestämma sig om man är intresserad av ett rörligt eller fast elpris. Om du är intresserad av att köpa el så billigt som möjligt är vår rekommendation att du tecknar ett elavtal med rörligt elpris som följer prisvariationerna på elbörsen Nord Pool.

Elavtal med rörligt pris har historiskt sett alltid varit det billigaste alternativet, åtminstone över en längre tidsperiod. Däremot får du räkna med att elpriset kan variera mellan cirka 10 – 50 öre/kWh exkl. moms mellan olika månader. Under 2019 var det genomsnittliga priset 41 öre/kWh och under 2020 blev genomsnittet endast 22 öre/kWh (elområde SE3). Elkonsumenter som valt ett rörligt elpris har därmed haft ett väldigt förmånligt pris under 2020.

Jämför påslaget mellan elbolagen

Alla elbolag tar ut ett påslag på inköpspriset. Detta påslag ersätter elbolaget för bland annat kostnaden att köpa in elcertifikat, eventuell ursprungsmärkning och avgifter till Nord Pool och Svenska kraftnät. Påslaget skiljer sig i regel inte mycket mellan Sveriges större elhandelsleverantörer utan ligger oftast i intervallet 5 – 7 öre/kWh exkl. moms. Kom ihåg att kontrollera att kostnaden för elcertifikat verkligen ingår i det redovisade påslaget.

Exempel: Marknadspriset på el (spotpriset) var under den senaste månaden 25 öre/kWh på elbörsen Nord Pool. Din elhandelsleverantör tar ut ett påslag på inköpspriset på 5 öre/kWh. Ditt totala elpris inklusive påslag blir därmed 30 öre/kWh.

Välj ett elbolag med nykundsrabatt

Med tanke på att påslaget på inköpspriset oftast endast skiljer sig något öre mellan elbolagen kan det vara en smart idé att välja ett elbolag som erbjuder rabatt till nya kunder. 

Just nu erbjuder exempelvis Fortum en nykundsrabatt som innebär att nya kunder inte behöver betala någon månadsavgift under 12 månader, en rabatt som är värd 420 kr. Hos Fortum ingår alltid 100 % fossilfri el, vilket innebär en blandning av framför allt kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. 

Glöm inte kundnöjdheten

Ett vanligt misstag är att privatpersoner enbart fokuserar på att hitta det billigaste elbolaget med de billigaste elpriserna. Kundnöjdheten är minst lika viktig, framför allt eftersom kundnöjdheten skiljer sig avsevärt mellan olika elbolag i elhandelsbranschen. Några elbolag kan exempelvis vara svart-listade av Energimarknadsinspektionen på grund av många klagomål medan andra har höga kundomdömen enligt både Reco och Svenskt Kvalitetsindex.

Elbolaget med högst anseddhet 2019 är Telge Energi enligt Sifo. Telge Energi erbjuder elavtal med rörligt elpris som har ett påslag på 4,0 öre/kWh exkl. moms och exkl. elcertifikat. Just nu betalar nya kunder ingen månadsavgift under de första 12 månaderna, vilket innebär en rabatt på 588 kr.

Jämför den fasta avgiften

Samtliga elbolag tar ut en fast månadsavgift som ofta uppgår till cirka 40 – 60 kr inkl. moms. Om du använder lite el är det extra viktigt att jämföra den fasta avgiften, eftersom den fasta avgiften i dessa fall utgör en stor andel av ditt totala elpris per kWh. 

Den fasta avgiften skiljer sig oftast inte så mycket mellan Sverige större elhandelsleverantörer. Exempelvis har både Göta Energi och Telge Energi samma månadsavgift på 49 kr.