Vad är anläggnings-ID?

Anläggnings-ID är ett nummer som är unikt för just din elmätare. Numret består av 18 siffror och börjar med 735 999. Du måste veta din elmätares anläggnings-ID om du vill teckna ett nytt elavtal

Hur hittar jag mitt anläggnings-ID?

Din elmätares anläggnings-ID hittar du enklast på din senaste elfaktura. Numret står specificerat både på elhandelsfakturan och elnätsfakturan.

Om du inte har tillgång till en elfaktura, kontrollera om ditt anläggnings-ID står specificerat på din elmätare. Oftast står elmätarens anläggnings-ID specificerat på en klisterlapp som är placerad på eller bredvid elmätaren.  

Om du ska flytta in i en ny bostad

Om du ska flytta in i en nya villa eller lägenhet och saknar tillgång till elmätaren, be den förra ägaren att skicka över en kopia på en elhandels- eller elnätsfaktura.

Du kan även kontakta din nya nätägare, det vill säga det företag som äger elnätet och din elmätare. Din nätägare kan oftast hjälpa till att identifiera ditt anläggnings-ID om du uppger adress och lägenhetsnummer. Om du inte vet vem som äger elnätet på din nya adress rekommenderar vi att du använder Svenska kraftnäts tjänst Nätområden.se.

  EAN-nummer och anläggningsnummer

  Observera att anläggnings-ID ibland går under namnet EAN-nummer eller anläggningsnummer. 

   Innan du tecknar ett nytt avtal

   Om du planerar att teckna ett nytt elavtal, välj ett elbolag som erbjuder rörligt elpris med lågt påslag. Elavtal med rörligt elpris har historiskt sett gett lägst elpris, åtminstone sett över en längre tidsperiod på flera år. Denna avtalsform innebär att du får ett elpris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool ner på timmes-nivå.

   Elleverantören Greenely erbjuder ett av marknadens lägsta påslag på inköspriset. Påslaget är endast cirka 2,2 öre/kWh exkl. moms. Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval ingår i påslaget, vilket innebär att du får 100 % ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor.