När ska man binda elpriset 2021?

Omkring 30 % av alla elkonsumenter i Sverige har valt att binda sitt elpris. Är det verkligen en smart idé att binda sitt elpris och i så fall när ska man göra det? 

Vad innebär det att binda sitt elpris?

Att binda elpriset innebär att man tecknar ett elavtal med fast elpris. Denna avtalsform innebär att man betalar lika mycket per kilowattimme under hela avtalsperioden som ofta ligger mellan 6 – 36 månader. Den stora fördelen är att man inte riskerar en oväntad utgift om spotpriset på elbörsen Nord Pool går upp. Man får därmed ett elpris som är praktiskt att använda i en budget.

Att binda eller inte binda sitt elpris

Många elkonsumenter frågar sig om man ska teckna ett rörligt eller fast elpris, det vill säga om man ska binda elpriset under en bestämd tidsperiod eller ha ett elpris som följer marknadsutvecklingen på Nord Pool.

Om du prioriterar lägsta möjliga elpris rekommenderar vi att du avstår från att binda elpriset, eftersom det i regel är billigare med rörligt pris, åtminstone över en längre tidsperiod. Detta fastställde Energimarknadsinspektionen när dem undersöka historiska priser mellan januari 2004 – januari 2018. Det är ovanligt att man tjänar pengar på att binda sitt elpris, eftersom elbolag som erbjuder fast elpris erbjuder ett relativt högt elpris för att inte riskera att förlora pengar om elpriset går upp för mycket under avtalstiden.

Däremot får du räkna med att elpriset kan variera mellan cirka 15 – 60 öre/kWh exkl. moms mellan olika månader om du väljer rörligt pris. Under våren och sommaren 2020 var det historiskt låga elpriser på Nord Pool vilket gynnade alla konsumenter med rörligt elpris. Exempelvis var elpriset så lågt som 9,8 öre/kWh under april och 13,5 öre under maj i elområde SE3.

Hittills under 2021 har det varit ovanligt höga spotpriser, exempelvis var det genomsnittliga priset 67,1 öre/kWh under augusti (elområde SE3). Trots det är vår rekommendation att du undviker att binda elpriset, om du prioriterar chansen till lägsta möjliga elpris över tid.

Är det lämpligt att binda elpriset på sommaren?

Många elkonsumenter tror att det är en smart idé att binda sitt elpris under sommaren när elpriset oftast är lägre än på vintern. Däremot finns det inga studier som visar att det stämmer. Det spelar därmed ingen roll när du väljer att binda elpriset under året.

Bästa elbolaget för att binda elpriset

Elbolaget Fortum är Sveriges största elbolag baserat på antalet elhandelskunder. Fortum är därmed det populäraste elbolaget för elavtal med fast elpris.

Just nu har privatkunder möjligheten att binda elpriset under 12 eller 36 månader. Oavsett bindningstid ingår fossilfri el samtidigt som Fortum bjuder på månadsavgiften under det första året, vilket innebär en rabatt på 420 kr.

Prissättningen för denna avtalsform varierar och du måste därmed besöka Fortums hemsida för att se dagens elpris i ditt elområde.

Slutsats

Om du prioriterar chansen att få ett så lågt elpris som möjligt rekommenderar vi att du väljer ett elavtal med rörligt elpris som följer utvecklingen på elbörsen Nord Pool. Om du däremot prioriterar trygghet och vill veta vad elen kommer kosta i förväg kan det vara en lämplig idé att binda elpriset. Undvik dock allt för långa bindningstider på 36 – 60 månader eftersom du inte har möjligheten att byta elavtal under bindningstiden.

Tips: Om du är intresserad av ett rörligt elavtal rekommenderas Greenely som erbjuder ett av marknadens lägsta påslag på inköpspriset. Kunder får tillgång till Greenely-Appen som gör det enkelt att följa upp sin elanvändning och aktuella spotpriser på Nord Pool.