När ska man binda elpriset?

Omkring 30 % av alla elkonsumenter i Sverige har valt att binda sitt elpris. Är det verkligen en smart idé att binda sitt elavtal och i så fall när ska man göra det? 

Vad innebär det att binda sitt elavtal?

Att binda elpriset innebär att man tecknar ett elavtal med fast elpris. Denna avtalsform innebär att man betalar lika mycket per kilowattimme under hela avtalsperioden som ofta är mellan 12 – 36 månader. Den stora fördelen är att man inte riskerar en oväntad utgift om spotpriset på elbörsen Nord Pool går upp. Man får därmed ett elpris som går att använda i en budget.

Att binda eller inte binda sitt elpris

Många elkonsumenter frågar sig om man ska teckna ett rörligt eller fast elpris, det vill säga om man ska binda elpriset under en bestämd tidsperiod eller ha ett elpris som följer marknadsutvecklingen på Nord Pool.

Om du prioriterar lägsta möjliga elpris rekommenderar vi att du avstår från att binda elpriset, eftersom det i regel är billigare med rörligt pris, åtminstone över en längre tidsperiod. Detta fastställde Energimarknadsinspektionen när dem undersöka historiska priser mellan januari 2004 – januari 2018. Det är ovanligt att man tjänar pengar på att binda sitt elpris, eftersom elbolag som erbjuder fast elpris erbjuder ett relativt högt elpris för att inte riskera att förlora pengar om elpriset går upp under avtalstiden.

Historiskt sett har spotpriset i genomsnitt varit omkring 45 – 55 öre/kWh. Exempelvis har genomsnittet under de senaste tre åren (januari 2019 – december 2021) varit 54 öre/kWh i elområde SE3 (Stockholm). 

När ska man binda sitt elpris?

Det är omöjligt att säga när det är lönsamt att binda elpriset, det vill säga när man får ett fast elpris som kommer vara lägre än det framtida elpriset på elbörsen Nord Pool. Anledningen är att det är svårt att förutspå framtida spotpriser, då det framtida priset beror på ett mängd olika faktorer, exempelvis vädret, politiska beslut, råvarupriser på fossilt bränsle och spotpriset i närliggande länder. 

Däremot kan det vara en smart idé att analysera historiska spotpriser om man står inför valet att binda sitt elpris till en viss nivå. Historiskt sett under cirka 10 – 15 år tillbaka i tiden har spotpriset varit omkring 45 – 55 öre/kWh i Sverige, då denna prisnivå återspeglar produktionskostnaden att producera el i Sverige. Exempelvis har genomsnittet under de senaste tre åren (januari 2019 – december 2021) varit 54 öre/kWh i elområde SE3 (Stockholm). Tänk dock på att det sedan 2020 har blivit allt större prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden, och att det under 2021 och 2022 har varit stora prisskillnader mellan Norra och Södra Sverige.

Är det bäst att binda elavtal på sommaren?

En del elkonsumenter tror att det är en smart idé att binda sitt elpris under sommaren när elpriset oftast är lägre än på vintern. Däremot finns det inga studier som visar att det stämmer. Det spelar därmed ingen roll när du väljer att binda elpriset under året.

Svårt att binda elpriset

Under 2022 slutade allt fler elbolag att erbjuda möjligheten att binda elpriset på grund av det rådande marknadsläget med ovanligt höga spotpriser i Sverige och Norra Europa. De få elbolag som erbjöd denna möjlighet hade även i regel relativt höga priser. Privatkonsumenter som valde att binda elpriset under denna period fick därmed i många fall ofördelaktiga elpriser. I dagsläget, under 2024, har allt fler elbolag börjat erbjuda elavtal med fast elpris.

Slutsats

Om du prioriterar chansen att få ett så lågt elpris som möjligt rekommenderar vi att du väljer ett elavtal med rörligt elpris som följer prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool. Om du däremot prioriterar trygghet och vill veta vad elen kommer kosta i förväg kan det vara en lämplig idé att binda elpriset. Undvik dock allt för långa bindningstider över 24 månader eftersom du inte har möjligheten att byta elavtal under bindningstiden.

Tips: Välj mellan rörligt och fast elpris hos Fortum

Oavsett om du är intresserad av ett rörligt eller fast elavtal rekommenderas Fortum. 

Kunder hos Fortum får tillgång till Fortums App som gör det enkelt att följa upp sin elanvändning och aktuella spotpriser på Nord Pool. Om du vill binda elpriset är det möjligt att välja mellan en bindningstid på 12 eller 36 månader.

För elavtal med rörligt elpris är det möjligt att välja timmes-debitering, vilket innebär att du har möjligheten att anpassa din elanvändning under dygnet för att spara pengar. Timmes-debiterade elavtal är populära bland elbilsägare, eftersom man har möjligheten att ladda elbilen under natten när spotpriset är betydligt lägre jämfört mot på dagen.

Kampanj (Gäller tills vidare): Klicka på länken till Fortum nedan för att få ta del av en rabatt som enbart gäller till nya kunder. Nya kunder som väljer att binda elpriset under 1 eller 3 år behöver inte betala någon månadsavgift under det första året. Nya kunder som bor i lägenhet och väljer rörligt elpris behöver inte heller betala någon månadsavgift under det första året som kund. Nya kunder som väljer rörligt elpris och som bor i villa eller radhus behöver inte betala något påslag på inköpspriset under det första året.

Vanliga frågor

När ska man binda sitt elpris?

Det är omöjligt att veta när det är lönsamt att binda elpriset, eftersom det finns en mänga framtida faktorer som spelar in. Om man som elkonsument exempelvis väljer att binda sitt elpris till 0,70 kr per kWh i elområde SE3 under 24 månader, innebär det att spotpriset i elområde SE3 i genomsnitt behöver vara högre än 0,70 kr per kWh för att det ska vara lönsamt. Det är svårt att förutspå framtida spotpriser, däremot är det en bra idé att analysera historiska spotpriser på Nord Pool inför ett beslut att binda elpriset.

Bör man binda elpriset?

Du bör binda ditt elpris om du prioriterar trygghet och inte kan hantera en högre elkostnad om spotpriserna på Nord Pool får en tillfällig pristopp. Tänk dock på att man historiskt sett inte har tjänat på att binda elpriset. Oftast har elavtal med rörligt elpris gett en lägre elkostnad.

Varför väljer elkonsumenter att binda elavtal?

Elkonsumenter väljer att binda sitt elavtal, det vill säga teckna ett elavtal med fast elpris, för att få trygghet kring sitt framtida elpris. Genom att binda elpriset vet man exakt vad elpriset per kWh kommer vara under hela avtalsperioden. Om man istället väljer ett elavtal med rörligt elpris kommer elpriset variera baserat på vad som händer på elbörsen Nord Pool.